Network Menu

SWEA BUS Kommittee 2018

2018 års starka BUS-team är en blandning av pedagoger, egenföretagare och flerspråkighetskunniga.
Kommitteens medlemmar är alla mammor med barn i blandade åldrar. Vill du veta mer om projektet? Kontakta oss på bus(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

Margot och flickorna
Margot Milani Björck, SWEA Rom, är BUS-projektets sammankallare är tidigare ordförande i SWEA Rom och är i grunden civilekonom med erfarenhet från näringslivet. Hon är även historiker med erfarenheter från pedagogisk forskning inom förskoleverksamhet. Sedan mitten av 90-talet deltar hon årligen i genomförandet av studieresor för svenska pedagoger till Italien för studiebesök på förskolor som arbetar utifrån det som i Sverige benämns Reggio Emilia pedagogik. Margot har två döttrar födda 2006 och 2007 som pratar svenska med mamma och italienska med pappa.

 

Anna Centerman. SWEA Beijing,  Anna är regionordförande (RO) i SWEA
Asien och SWEA
Internationals styrelselänk till BUS kommittén.
Anna kom till Beijing 2010 tillsammans med sin make och två barn. För två år
sedan flyttade de till Tianjin, Kina, ca 15 mil sydöst om Beijing. Språket i hemmet är svenska.
Min uppgift som RO är att leda styrelsearbetet i region Asien, som består
av följande avdelningar, från norr, Seoul, Japan, Beijing, Hong Kong,
Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore, Melbourne och Perth. Min roll som
styrelselänk för BUS kommittén är att hålla SWEA Internationals styrelse
informerad om BUS arbete.

 

Linda Ström, SWEA Seattle, var tidigare BUS-projektets sammankallare. Linda växte upp i Kungälv och flyttade till Boston i USA redan 1998. Linda har ett förflutet inom det svenska bankväsendet och har i USA tagit en amerikansk Bachelor i organisation och ledarskap. Hennes intresse för flerspråkighet kommer från de två döttrarna födda 2000 och 2003. Nu med en dotter i High School och en på College så är hon med som rådgivare i gruppen. Linda har ett eget företag, Getswedish, som hjälper svenskar med flytt och acklimatisering till livet i USA. Linda har tidigare varit ordförande för SWEA Seattle och har tidigare arbetat som förskolelärare på Svenska skolan. Linda är gift med en svensk man och språket i hemmet är svenska.

Gunilla Andersson Zeballos är nyast i gruppen. Gunilla är medlem i SWEA Houston. Hennes har två barn, varav det äldsta precis håller på att fixa behörighet för att kunna studera i Sverige. Gunilla är utbildad har en Mastersexamen i USA i Speech Language Pathology men inriktning på tal och språksvårigheter hos två eller flerspråkiga barn.

Kartläggningen

   Lena Normén-Younger, SWEA Vancouver, är BUS-projektets grundare. Idag är hennes roll att avsluta publiceringen av Kartläggningne. Lena bor i Vancouver sedan 2001 och har ett förflutet inom klinisk forskning. Hennes barn är trespråkiga; de pratar svenska med henne, engelska med sin kanadensiska pappa och franska i skolan. Lena undervisar förskoleklass och åk 1 på Svenska skolan i Vancouver. Hon driver även intressegruppen med namnet ”Svenska som modersmål utomlands” (SMUL) med fler än 8 300 följare (oktober 2017) på Facebook: https://www.facebook.com/groups/svenskasommodersmal.

Tidigare medlemar som i stor utsträckning bidrog i projektet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa Ferraton, SWEA Singapore

Regina Harkin, SWEA Irland, har bott i Dublin i 20 år och har tre barn som är flerspråkiga i svenska och engelska. Regina är ämneslärare och har en magisterexamen i svenska, svenska som andraspråk och engelska från Stockholms universitet. I Sverige har hon undervisat på både högstadiet och sfi (svenska för invandrare). I Irland har hon bland annat arbetat som svensk lektor på Trinity College i Dublin. Nu undervisar Regina i modersmålssvenska på en grund- och gymnasieskola i Dublin och i Svenska skolan på lördagar. Hon har också kvällskurser i svenska för vuxna.

 

 

 

 

 

IMG_2696Catrine Modig, SWEA San Francisco, är uppvuxen i Stockholm men bor numera i Monterey i Kalifornien. Catrine är språkvetare med en fil. kand.-examen från Högskolan i Skövde med påbyggd magisterexamen från Karlstad universitet. I Sverige undervisade Catrine engelska på Högskolan i Skövde. Under 1998-2012 arbetade hon i Försvarsmakten med att utbilda officerare i militärengelska. Åren 2010-2012 hade Catrine ett utredningsuppdrag åt den svenska Försvarsmaktens högkvarter som omfattade språkutbildning inom Försvarsmakten och Försvarshögskolan. Hennes fokus där var på användbarheten av utbildningen, kvalitetssäkring och testning av språkfärdighetsnivåer. Idag driver Catrine sin egen verksamhet inom översättning och språktestning, och arbetar på sin Master i engelska/översättning vid Uppsala universitet.

 


[Petra Socolovsky, SWEA Washington, är född i Töreboda i Västra Götaland och har arbetat som frilansjournalist för Sveriges Radio, från Nederländerna (9 år), Spanien (9 år) och USA (5 år). Hon har två söner, födda 2002 och 2006, som är trespråkiga (spanska, engelska, svenska). Petra var tidigare ordförande för Svenska Skolan i Washington DC som har ca 80 elever, och har satsat på ett intensivare samarbete med andra europeiska “lördagsskolor” i området, liksom med svenska skolor och universitetsinstitutioner i Nordamerika.[/ezcol_2third_end]

 

Monica Bravo Granström är från Umeå och bor sedan 2002 i södra Tyskland med sin spanske make. Parets två barn växer därför upp trespråkiga. Monica har en fil. mag. i spanska, samt en Master i översättning vid spanskt universitet. Hon undervisar i svenska på Hochschule Ravensburg/Weingarten och Universität Konstanz samt arbetar som projektkoordinator på lärarhögskolan PH Weingarten. Där undervisar hon även i flerspråkighet och doktorerar om läsförståelse i flerspråkiga miljöer. Monica har även en högskolexamen från Högskolan i Dalarna i svenska som andraspråk och är författare till boken “I love svenska” (Isaberg förlag, september 2013), som riktar sig till vuxna kring flerspråkiga utlandssvenska barn (www.monicabg.com).
Monica var med i BUS under åren 2012-2015. Hon var starkt bidragande till att bygga upp projektet och gav även webbinarier till svenska föräldrar runt om i världen. Hon skrev även artiklar till FORUM.[/ezcol_2third_end]
Lotta Olvegård kommer ursprungligen från Skara i Västergötland. Hon har tre barn som har växt upp flerspråkiga med engelska och svenska. Lotta är ämneslärare i svenska, engelska och svenska som andraspråk. 2014 doktorerade hon vid Institutionen för svenska språket på Göteborgs universitet med avhandlingen “Herravälde. Är det bara killar eller?” om gymnasieelevers möten med lärobokstexter i historia. Lotta har sin bas i Ann Arbor i Michigan, USA, dit hon flyttade för första gången 1991 för att arbeta som svensk lektor på University of Michigan. Tidigare undervisade Lotta i svenska som andraspråk och i svenska för invandrare (sfi) på Komvux. Nu pendlar hon mellan USA och Sverige, där hon undervisar på Göteborgs universitet.
Lotta var med från starten 2012 till 2014. Hon bidrog framförallt till framtagandet av enkäten till kartläggningen.[/ezcol_2third_end]