Network Menu

Välkommen till SWEA BUS!

Barn Utomlands & Svenska Språket (BUS) är ett SWEA-kommitté som har som mål att hjälpa föräldrar utanför Sverige med att föra vidare svenskan till sina barn och stötta barnens flerspråkighet.

symbol-swea-bus-600pxVarje år sedan 2018 har BUS-kommittén uppmärksammat Swea som på ett berömligt sätt arbetat för att bevara och utveckla svenska språket hos barn och ungdomar utomlands med utmärkelsen Årets BUSa. BUS-kommittén är mycket stolta över allt det fantastiska arbete som sker inom området. Priset är också ett fint tillfälle att visa på nya idéer och arbetssätt som kan användas av Sweor världen runt.

Du hittar mer information under följande teman:

Vill du veta mer om kommittén? Kontakta oss på bus(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org.