Network Menu

Välkommen till SWEA BUS!

Barn utomlands & svenska språket (BUS) är ett SWEA-projekt som drivs för att hjälpa föräldrar utanför Sverige med att föra vidare svenskan till sina barn och stötta barnens flerspråkighet. Projektet utbildar och inspirerar föräldrar genom webbinarier, språkmöten och en artikelserie i SWEA-tidningen FORUM.

Du hittar mer information under följande teman:

Vill du veta mer om projektet? Kontakta oss på bus(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org.