Network Menu

Projektbeskrivning

Barn utomlands & svenska språket (BUS) syftar till att på olika sätt stödja utlandssvenska föräldrar och deras barn att använda och utveckla svenska som ett gemensamt språk.

Barn utomlands & svenska språket (BUS) startade som ett SWEA-projekt. BUS har numera övergått från projektform till att vara en av SWEA Internationals kommittéer.

I starten var BUS ett tidsbegränsat projekt på sex år. Projektet bestod av tre faser: projektplanering, implementering och utvärdering. Det godkändes av SWEA Internationals styrelse i januari 2012 med preliminärt avslutande i december 2017.

Projektet hade två definierade syften:

 1. Att kartlägga de behov som svenska föräldrar har och får när de bor eller flyttar utomlands vad gäller deras barns svenskinlärning.
 2. Att skapa och förmedla information, utbildningar, tjänster och produkter som underlättar svenskinlärningen för barn som lär sig svenska utanför Sverige.

De första sex åren skedde bland annat följande:

 • Sammanställning av en arbetsgrupp bestående av sju Sweor från avdelningar i tre världsdelar. Tillsammans hade de kompetens i svenska språket, flerspråkighet, språkundervisning, översättning, pedagogik och forskningsmetodik. Alla hade två- eller flerspråkiga barn och ett genuint intresse för svenska språket och flerspråkighet.
 • En internationell kartläggning av svenska föräldrar och deras barn, som utförts under 2017. En pilotstudie testade metodiken och utfördes under 2015.
 • Två webbinarier för svenska föräldrar om flerspråkighet. Ett klipp ur ett av dem finns tilgänglig på Youtube och finns att titta på längst ner på denna sida.
 • En artikelserie med 24 artiklar om flerspråkighet, som har publicerats i SWEA Forum och här på SWEA BUS webbplatsen. Artikelserien kommer att fortgå som en del av kommitténs arbete.
 • En workshop som utfördes på SWEAs världsmöte i Bologna 2013 om Sweors erfarenheter av sina barns svenska.
 • Resurser här på BUS-webbplatsen
  • En serie av språkpyssel för barn, som publicerats på BUS hemsida sedan januari 2015 (hittills 25 stycken med olika teman).
  • En serie av Fredags-BUS baserade på Sweors tips om vad som fungerar i deras familjer gällende olika aspekter av flerspråkighet och svenska.
 • Ett webbinarium om BUS av sammankallande till kommittén.
symbol-swea-bus-600px