Network Menu

Nomineringsblankett för Årets BUS-utmärkelse

Nominera här! Deadline: 15 januari


Information om Årets BUS-utmärkelse >>>
Mottagare genom åren >>>
Nomineringsblankett för Årets BUS-utmärkelse


I. Personlig information om den nominerade

    Kandidatens namn

  • Kandidatens avdelning

  • Kandidatens kontaktuppgifter

 

Nominering av BUS-utmärkelsen 2019

 

II. Motivering till nomineringen

 

III. Övrig viktig information

 

IV. Kontaktinfo från den nominerande avdelningen

  • Det måste, enligt riktlinjerna, vara en avdelning som föreslår kandidat: Bara en avdelning kan sända förslag på kandidater till kommittén för Årets BUS-utmärkelse. En enskild Swea får föreslå en kandidat till sin avdelning som sedan sänder in nomineringen.
  • Kontaktperson

 

Bekräfta