Network Menu

Nomineringsblankett för Årets BUS-utmärkelse

Nominering av BUS-utmärkelsen 2018

 

I. Personlig information om den nominerade

    Namn

  • Kontaktuppgifter

 

II. Motivering till nomineringen

 

III. Övrig viktig information

 

IV. Kontaktinfo från den nominerande avdelningen

  • Det måste, enligt riktlinjerna, vara en avdelning som föreslår kandidat: Bara en avdelning kan sända förslag på kandidater till kommittén för Årets BUS-utmärkelse. En enskild Swea får föreslå en kandidat till sin avdelning som sedan sänder in nomineringen.
  • Kontaktperson

 

Bekräfta