Network Menu

Kartläggningen SWEA BUS

Barn i Seattle som leker transformers

Barn i Seattle som leker transformers

Under 2017 har Swedish Women’s Educational Association (SWEA) utfört en kartläggning av hur utlandssvenska familjer använder svenska. Studien har namnet Barn utomlands & svenska språket (SWEA BUS) och är kulmen av ett SWEA-projekt med samma namn som drivits sedan 2012.

Syftet var att undersöka hur man använder svenska i familjen, vad som hjälper och stjälper svenskan för barn samt hur svenskundervisning eventuellt påverkar barnens svenska.

Datainsamlingen är avslutad och bearbetningen av resultaten är just nu i gång. Enkäten kan hittas här: << SWEA BUS enkät 2017

Bland de som deltar, lottas följande priser ut:

  • En skärva av Sverige.

    En helgs gratis biluthyrning med AVIS i Sverige

  • Ett gratis webbpaket med företaget Svenska Distans (distansundervisning i svenska för barn)
  • E-böcker till ett värde av 500 SEK på företaget Bokus.com
  • Ett handgjort halsband – “En skärva av Sverige”. Gjort av silver med en skärva Rörstrandsporslin. Konstnären heter Andi Clark och kommer från Sydafrika men bor i Seattle.

Pilotstudien för kartläggningen SWEA BUS genomfördes under våren 2015. Se separat blogginlägg för mer information om denna.


Aktiv del av kartläggningen: 15 maj-30 juni 2017

Bearbetning av resultat: 1 juli-1 december 2017

Publicering och presentation av resultat kommer att ske under hösten 2017. Preliminära data kommer att presenteras av Linda Ström på SWEA Internationals världsmöte den 21 oktober 2017 i Perth, Australien. Vinnarna av priserna från utlottningen kommer även att presenteras under Linda Ströms presentation.


För mer information om studien, v.g. kontakta SWEA BUS på bus(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org.