Network Menu

Workshop under SWEAs världsmöte i Bologna i Italien

 

BUSBDen 5 oktober 2013 hölls SWEA BUS en workshop under SWEAs världsmöte i Bologna i Italien. Monica Bravo Granström som då satt i SWEAs arbetsgrupp för BUS, hade blivit inbjuden av SWEA Internationals styrelse att leda workshoppen. Monica är utbildad översättare med fil. mag. i spanska, där även engelska, historia och allmän språkvetenskap ingick. Hon undervisar i svenska på Hochschule Ravensburg/Weingarten i Tyskland samt arbetar som teknisk redaktör. Monica har en högskolexamen från Högskolan i Dalarna i svenska som andraspråk och har precis givit ut boken ”I love svenska” (Isaberg Förlag, 2013).

BUSB5Monica inledde med en snabb presentation och genomgång av vad BUS innebär. Därefter presenterades sex frågor (se tabell 1 nedan) som underlag för diskussion av deltagarna. Ca 100-150 Sweor deltog uppdelade i tre olika sessioner. Under varje session delades de in i grupper om ca 6-10 personer. En sekreterare valdes för varje grupp som sammanfattade svaren. Svaren på frågorna diskuterades under 15-20 minuter. Workshoppen sammanfattades med en ca 15 minuters diskussion om vad de deltagande Sweorna had kommit fram till. Trots tidsbrist och tekniska problem under den andra sessionen resulterade workshoppen i ett stort utbyte av erfarenheter och åsikter rörande barn utomlands och deras möjlighet att lära sig svenska.

Läs rapporten.