Network Menu

Klipp från webbinarium för svenska föräldrar i utlandet

Klipp från webbinarium för svenska föräldrar i utlandet

Inom ramen för BUS har det hållits Monica Bravo Granström genomfört ett seminarium via webben vid två tillfällen. Ett klipp från webbinariet kan ni se och lyssna till här.

Webbinariet heter – Hur kan du hjälpa ditt barn med svenskan?

Webbinariet heter bestod av en föreläsningen på 45 minuter lång följt av 15 minuters diskussion och frågor från deltagare.

Webbinariets innehåll:

  • Barnets första år lägger grunden till språkkunskaperna: viktigt att redan från början prata mycket med sitt barn. Hur ser språkinlärningen ut?
  • Föräldrarnas roll. Hur kan jag gå till väga? Vilket språk ska jag prata med mitt barn? Vilka metoder kan man följa? Vad har du för mål med flerspråkigheten.
  • Svenskan i miljön där man bor (svenska organisationer, t.ex. SWEA, au pair, Svenska kyrkan, Svenska skolan utomlands, etc.)
  • Svensk undervisning (Svenska skolan, kompletterande undervisning)
  • Pedagogiska hjälpmedel (böcker, TV, radio, filmer, spel och lekar)
  • Vistelser i Sverige
  • Svårigheter och hur man kan hantera dem
  • Praktiska råd som engagerar barnen och får dem själva att tycka att svenskan är viktig och rolig.

Föreläsare var Monica Bravo Granström. Hon bor i Tyskland med sin spanske make och två trespråkiga barn. Hon har en lång meritlista när det gäller språk: fil.mag. i spanska, diplomerad översättare i engelska/spanska, högskoleexamen i Svenska som andraspråk och svensklärare vid tyska universitet.

Webbinariet arrangeras inom ramen för projektet “Barn Utomlands & Svenska språket” (BUS). BUS-projektet drivs av Swedish Women´s Educational Association International, Inc (SWEA).

Om du vill ha mer information om projektet, kontakta bus(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org