Network Menu

BUS-aktiviteter

SWEA BUS arbetar år 2017 med följande aktiviteter:

Arbetsgruppen för SWEA BUS sammanträder via Skype varje månad.

Under 2017 kommer utvärderingen som nämns ovan ligga till grund för en slutlig rapport för SWEA BUS. Denna kommer att innehålla en rekommendation från oss som arbetar med SWEA BUS om hur vi ser att SWEA Int’l kan gå vidare med olika aktiviteter som stöd för Sweor för att hjälpa deras barn att använda och utveckla sin svenska hemma.

Om du vill ha mer information om SWEA BUS-projketet eller har förslag på aktiviteter, kontakta oss på bus(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org.