Network Menu

Artikelserie om behörighet i svenska

Målet som hägrar för många utlandssvenska föräldrar är att barnen i framtiden ska kunna studera vid ett svenskt universitet eller högskola. Det är inte bara sparade pengar man tänker på, eftersom utlandssvenska barn och ungdomar fortfarande får studera utan att betala avgifter i Sverige, utan kan också handla om att man vill att de egna barnen ska få uppleva svenskt universitetsliv.

År 2015 publicerade SWEA BUS en artikelserie om behörighet i svenska. I artikelserien som är skriven av Petra Socolovsky, SWEA Washington DC, hittar du följande artiklar:

<< Behörighet i svenska

<< Varför bara satsa på att få behörighet på ett sätt?

<< Jakob klarade Tisus utomlands

<< Emma och Sofia läser svenska på Hermods

Om du funderar på hur Tisus och studier på Hermods fungerar, ta kontakt med dem direkt, eftersom regler och detaljer kan ha ändrats sedan dessa artiklar publicerades.