Network Menu

Årets BUS-utmärkelse

Vem i din avdelning vill du uppmärksamma för hennes arbete med att föra det svenska språket vidare till nästa generation utlandssvenskar?

Nu har du chansen att uppmärksamma någon som jobbar hårt bakom kulisserna med att föra det svenska språket vidare. Läs informationen nedan, skicka sedan iväg ditt förslag innan deadline datumet (se längre ner på sidan). Kommittén meddelar under våren vem som får nästa års BUS-utmärkelse!


Information om Årets BUS-utmärkelse
Mottagare genom åren >>>
Nomineringsblankett för Årets BUS-utmärkelse >>>


Årets BUS-utmärkelse — en intern SWEA-utmärkelse

Bakgrund

Som förälder i en flerspråkig familj eller i en svensktalande familj bosatt utomlands, ligger det hårt arbete bakom att föra sitt svenska modersmål vidare till sina barn. Inflytandet av andra språk i vardagen, med vänner och sociala medier gör att arbetet aldrig tar slut. De som varje dag kämpar med att behålla och utveckla det svenska språket för sin familj eller andra utlandssvenskar vill vi hylla med en utmärkelse. .

Syfte

Syftet med utmärkelsen är att stärka våra medlemmar i deras strävan att föra vidare det svenska språket till sina egna barnen och till andra utlandssvenskar.

Kriterier för utmärkelsen

Runt omkring oss finns Sweor som jobbar hårt med svenska språket för oss utlandssvenskar. Detta är en hedersbetygelse som ges till en Swea som jobbat mycket med att föra fram det svenska språket i sin avdelning eller region. Observera att det inte är ett stipendium som söks.

Vem tycker du vi ska uppmärksamma som årets BUSa?

 • Personen skall vara en SWEA-medlem
 • Personen har på ett utmärkande sätt jobbat med att utveckla, behålla och sprida det svenska språket hos utlandssvenskar.
 • Minst en SWEA-avdelning måste stödja nomineringen.

Nomineringsprocessen

 • Nomineringen måste komma från en SWEA avdelning.
 • En enskild SWEA-medlem kan föreslå en kandidat till sin avdelning, som sedan i sin tur sänder in nomineringen till årets BUS-utmärkelse.
 • Nomineringen ska innehålla:
  • en presentation av kandidaten
  • en beskrivning av det hon uträttat som gör att just hon borde få BUS-utmärkelsen
 • Utöver avdelningens känslomässiga övertygelse måste nomineringen även presentera grundläggande fakta kring kandidaten.
 • Årets BUSa väljs och utses formellt av SWEA BUS kommitteén.
 • Mottagaren av utmärkelsen tillkännages bland annat på avdelningens årsmöte, i en artikel på SWEA BUS webbplats, och i SWEA Världen på Facebook.

Deadline

Ifyllda nomineringsblanketten ska vara BUS-kommittén tillhanda senast den 15 januari.

Frågor? Ta gärna kontakt med BUS-kommittén: bus(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

Till nomineringsblanketten för Årets BUS-utmärkelsen >>>