Network Menu

Årets BUS-utmärkelse

Vem i din avdelning vill du uppmärksamma för dess arbete med att föra det svenska språket vidare till nästa generation utlandssvenskar?

Nu har du chansen att uppmärksamma någon som jobbar hårt bakom kulisserna med att föra det svenska språket vidare. Läs information nedan, fyll i nomineringsblanketten och skicka sedan iväg ditt sedan ditt förslag innan deadline datumet (se längre ner på sidan). Kommittén meddelar under våren vem som får nästa BUS utmärkelsen!

Årets BUS-utmärkelse – en intern SWEA-utmärkelse

Bakgrund

Som förälder i en flerspråkig familj eller i en svensktalande familj bosatt utomlands ligger det hårt arbete bakom att föra sitt svenska modersmål vidare till sina barn. Inflytandet av andra språk i vardagen, med vänner och sociala medier gör att arbetet aldrig tar slut. De som varje dag kämpar med att behålla och utveckla det svenska språket för sin familj eller andra utlandssvenskar vill vi hylla med en utmärkelse.

Syfte

Syftet med utmärkelsen är att stärka våra medlemmar i deras strävan att föra vidare det svenska språket till sina egna barn eller barnbarn och till andra utlandssvenskar.

Kriterier för utmärkelsen

  • Personen skall vara en SWEA-medlem
  • Personen har på ett utmärkande sätt jobbat med att utveckla, behålla och sprida det svenska språket hos utlandssvenskar.
  • Minst en SWEA-avdelning måste stödja nomineringen.

Nomineringsprocessen

Runt omkring oss finns Sweor som jobbar hårt med svenska språket för oss utlandssvenskar. Vem tycker du vi ska uppmärksamma som årets BUSa?

Kontakta din avdelning i god tid med ditt förslag till årets utmärkelse. Detta är en hedersbetygelse som ges till en Swea som jobbat mycket med att föra fram det svenska språket i sin avdelning eller region. Observera att det inte är ett stipendium som söks.

Nomineringen ska innehålla en presentation av kandidaten och en beskrivning av det hon uträttat som gör att du tycker att just hon borde få BUS-utmärkelsen. Den SWEA-avdelning som nominerar en kandidat ska till BUS-kommittén förmedla inte bara sin känslomässiga övertygelse utan även presentera grundläggande fakta kring kandidaten.

Enligt riktlinjerna måste det vara en avdelning som nominerar en kandidat. En enskild SWEA-medlem kan dock föreslå en kandidat till sin avdelning, som sedan i sin tur sänder in nomineringen till årets BUS-utmärkelse.

Årets BUSare väljs och utses formellt av SWEA BUS kommitteén. Mottagaren av utmärkelsen tillkännages på avdelningens årsmöte, SWEA Världen – Facebook, samt artikel på SWEA BUS webbplats.

Ifyllda nomineringsblanketten ska vara BUS-kommittén tillhanda senast den 15 januari 2020.

Frågor? Ta gärna kontakt med BUS-kommittén: bus(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

Till nomineringsblanketten för Årets BUS-utmärkelsen >>>