Network Menu

SWEA BUS presentation av kartläggningen på VM i Perth

Foto: Smycke som kommer att lottas ut.

SWEA BUS utförde en undersökning av användandet av svenska bland utlandssvenska familjer under åren 2014-2017. Den aktiva datainsamlingen av studien som vi kallar Kartläggningen gjordes under perioden 15 maj-31 juni 2017.

Nu är den första statistiska bearbetningen av resultaten färdig av de 1479 svar som vi fick in med hjälp av speciellt utformad enkät. Tack vare Anna Lunds hårda arbete, trots flytt med hela familjen från Dubai till London, är nu den första omgången siffror färdiga. De visar en massa spännande statistiska samband. En del väntade resultat och en del oväntade, där ett urval kommer att presenteras på världsmötet för SWEA International i Perth i Australien. Resultaten kommer att finnas tillgängliga i sin helhet, när tidskrift för publicering har valts.

Presentatör i Perth blir Linda Ström från SWEA Seattle. Hon har 30 minuter till godo under programmet på lördagen den 21 oktober. Tyvärr fick hon den sista tiden på dagen, skämtsamt kallat the graveyard shift på engelska, men vi hoppas ändå på att många Sweor orkar stanna kvar för att se vad vi har kommit fram till angående användandet av svenska i utlandssvenska familjer. Vi kommer även att nämna vem som har vunnit de fina priser som lottas ut bland alla de som deltog i kartläggningen.

Ett stort tack till alla ni som svarade på enkäten, i SWEA, på svenska skolor med svensk sektion, kompletterande svenska och utlandsskolor. Ett stort tack också till Svensk Utlandsundervisnings Förening (SUF) som spred information om studien bland sina medlemmar! Och till sist, tack SWEA International som har stött detta projekt sedan det startade 2012.

, , , , , , , , , , , , ,