Network Menu

Inlärning med digitala verktyg jämfört med klassisk undervisning

Vad fungerar bäst?

Utvecklingen av digitala läromedel och webbaserade kurser har exploderat under de sista åren. Appar, datorprogram och webbsidor används i allt större grad i våra barns undervisning. Webbaserad och digital utbildning är framtiden som redan är här, speciellt för våra barn som bor utomlands och som försöker ta till sig svenskan. Men hur effektiv är den egentligen? Minns man texter som man läser på en skärm lika väl som de man läser i en bok?

Lena Normén-Younger svarar på dessa frågor i en sammanfattning om ämnet med av ny forskning i senaste numret av FORUM (nr 2, 2015).

Läs hela artikeln på sidan 24-25.

Nedan finner du den fullständiga källförteckningen, som enbart är publicerad här på BUS hemsida.

Källor

Mangen A, et al. Reading linear texts on paper versus computer screen: Effects on reading comprehension. International Journal of Educational Research, 2013:58;61–68.

Mangen A & Velay JL. Digitizing literacy: reflections on the haptics of writing. In: Advances in Haptics. Book edited by: Mehrdad Hosseini Zadeh, ISBN: 978-953-307-093-3, Publisher: INTECH, Publishing date: April 2010.

Means B, et al. Evaluation of Evidence-Based Practices in Online Learning: A Meta-Analysis and Review of Online Learning Studies. Centre for Technology in Learning. 2010.

OECD. Students, Computers and Learning: Making the Connection. PISA, OECD Publishing, Paris, 2005. Webb: http://www.oecd.org/publications/students-computers-and-learning-9789264239555-en.htm

Digital Learning Now! ExcelinEd: Online learning: Myths, Reality and Promise. 2013.

Liu Z. Reading behavior in the digital environment: Changes in reading behavior over the past ten yearsJournal of Documentation, 2005: 61(6);700 – 712. DOI: 10.1108/00220410510632040.

Zandberg, I, Lewis L. Technology-based distance education courses for public elementary and secondary school students: 2002-03 and 2004-05. (NCES 2008-08). Washington, D.C.: National Center for Education Statistics, Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education. 2008.

digitalart

Fotograf: Jannicke Kitchen Photography, Squamish, Kanada.

SWEA-Forum-2015-2-Omslag

, , , , , , , , , , , , ,