Network Menu

Välkommen till BUS!

Välkommen till BUS – Projektet Barn Utomlands och Svenska Språket

Barn Utomlands & Svenska språket (BUS) är ett SWEA-projekt som startades vintern 2012. Projektet har två övergripande mål:

  1. Att studera användandet av svenska bland de barn som lär sig vårt språk utanför Sverige samt kartlägga de behov som föräldrar har för att lära sina barn svenska.
  2. Att skapa och förmedla information, utbildningar, tjänster och produkter som underlättar svenskinlärningen för barn som lär sig svenska utanför Sverige.

Projektet styrs av en arbetsgrupp med sex medlemmar; Anna Bartler, SWEA Japan, Lena Normén-Younger, SWEA Vancouver, Lotta Olvegård, SWEA Michigan, Monica Bravo Granström, SWEA Zurich, Pernilla Stridh, SWEA Japan, Sofia Martin, SWEA Perth. Gruppen tillsattes under våren 2012 efter annonsering inom SWEA och har medlemmar med kompetens inom svensk språkutveckling, lingvistisk forskningsmetodik och/eller litteraturvetenskap.

Under 2013 har två utbildningsinitiativ skapats inom ramen för projektet. Det första var ett webbinarium som hölls att för första gången den 16 juni 2013 och kommer att hållas för andra gången under hösten 2013.

Vill du veta mer om projektet? Kontakta oss på bus(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org.

, , , ,