Network Menu

BUS Workshop Bologna 2013

Sammanfattning av flerspråkighetsworkshop i Bologna finns nu för nedladdning.
En rapport som sammanfattar Sweors erfarenhet och åsikter om flerspråkighet finns nu för nedladdning. Titeln är Tid, motivation & bristande resurser begränsar barns möjlighet att lära sig svenska utomlands. Rapportens författare är Lena Normén-Younger & Monica Bravo Granström som båda är aktiva i BUS arbetsgrupp.
Hart du frågor eller åsikter om rapporten, mejla bus(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org.
Ladda ner rapporten här!

BUS Workshop Bologna 2013

Den 5 oktober 2013 hölls en första BUS-workshop under SWEAs världsmöte i Bologna i Italien. Monica Bravo Granström som sitter i SWEAs arbetsgrupp för BUS, hade blivit inbjuden av SWEA Internationals styrelse att leda workshoppen. Monica är utbildad översättare med fil. mag. i spanska, där även engelska, historia och allmän språkvetenskap ingick. Hon undervisar i svenska på Hochschule Ravensburg/Weingarten i Tyskland samt arbetar som teknisk redaktör. Monica har en högskolexamen från Högskolan i Dalarna i svenska som andraspråk och har precis givit ut boken ”I love svenska” (Isaberg Förlag, 2013).BUSB5

Workshoppens upplägg & resultat

busb9Monica inledde med en snabb presentation och genomgång av vad BUS innebär. Därefter presenterades sex frågor som underlag för diskussion av deltagarna. Ca 100-150 Sweor deltog uppdelade i tre olika sessioner. Under varje session delades de in i grupper om ca 6-10 personer. En sekreterare valdes för varje grupp som sammanfattade svaren. Svaren på frågorna diskuterades under 15-20 minuter. Workshoppen sammanfattades med en ca 15 minuters diskussion om vad de deltagande Sweorna had kommit fram till. Trots tidsbrist och tekniska problem under den andra sessionen resulterade workshoppen i ett stort utbyte av erfarenheter och åsikter rörande barn utomlands och deras möjlighet att lära sig svenska.