Network Menu

Arbetsgrupp 2017

 

2017 års starka BUS-team är en blandning av pedagoger, översättare och flerspråkighetskunniga.
Arbetsgruppens medlemmar är alla mammor med barn i blandade åldrar. Vill du veta mer om projektet? Kontakta oss på bus(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org.

Midsommar2016hemsidebild
Linda Ström, SWEA Seattle, är BUS-projektets sammankallare. Linda växte upp i Kungälv och flyttade till Boston i USA redan 1998. Linda har ett förflutet inom det svenska bankväsendet och har i USA tagit en amerikansk Bachelor i organisation och ledarskap. Hennes intresse för flerspråkighet kommer från de två döttrarna födda 2000 och 2003. Hon har ett eget företag, Getswedish, som hjälper svenskar med flytt och acklimatisering till livet i USA. Linda sitter med i SWEA Seattles styrelse och arbetar som förskolelärare på Svenska skolan. Linda är gift med en svensk man och språket i hemmet är svenska.

BUS
Lena Normén-Younger, SWEA Vancouver, är BUS-projektets grundare. Hon kommer ursprungligen från Hagfors och bor i Vancouver sedan 2001. Hon har ett förflutet inom klinisk forskning och en PhD i klinisk näringslära, men sköter idag marknadsföringen och ekonomin på makens läkarmottagning. Barnen Thor (född 2005) och Wilde (född 2007) är trespråkiga; de pratar engelska med sin kanadensiska pappa och franska i skolan. Lena har undervisat på förskolan i Svenska skolan i Vancouver och driver en intressegrupp med namnet ”Svenska som modersmål utomlands” (SMUL) med nästan 5000 medlemmar (januari 2015) på Facebook: https://www.facebook.com/groups/svenskasommodersmal.

Margot och flickorna
Margot Milani Björck, SWEA Rom, är ordförande i SWEA Rom och är i grunden civilekonom med erfarenhet från näringslivet. Hon är även historiker och har mångåriga erfarenheter från pedagogisk forskning framförallt inom förskoleverksamhet. Sedan mitten av 90-talet deltar hon årligen i genomförandet av studieresor för svenska pedagoger till Italien för studiebesök på förskolor som arbetar utifrån det som i Sverige benämns Reggio Emilia pedagogik: ett pedagogiskt synsätt som Margots pappa var med och introducerade i Sverige i början av 80-talet (denna filosofi har bl.a. Skandinaviska skolan i San Fransisco haft som grunden för sitt program). Margot har två döttrar födda 2006 och 2007 som pratar svenska med mamma och italienska med pappa.

Petra

Petra Socolovsky, SWEA Washington, är född i Töreboda i Västra Götaland och har arbetat som frilansjournalist för Sveriges Radio, från Nederländerna (9 år), Spanien (9 år) och USA (5 år). Hon har två söner, födda 2002 och 2006, som är trespråkiga (spanska, engelska, svenska). Petra är ordförande för Svenska Skolan i Washington DC som har ca 80 elever, och har satsat på ett intensivare samarbete med andra europeiska “lördagsskolor” i området, liksom med svenska skolor och universitetsinstitutioner i Nordamerika.

regina
Regina Harkin, SWEA Irland, har bott i Dublin i 20 år och har tre barn som är flerspråkiga i svenska och engelska. Regina är ämneslärare och har en magisterexamen i svenska, svenska som andraspråk och engelska från Stockholms universitet. I Sverige har hon undervisat på både högstadiet och sfi (svenska för invandrare). I Irland har hon bland annat arbetat som svensk lektor på Trinity College i Dublin. Nu undervisar Regina i modersmålssvenska på en grund- och gymnasieskola i Dublin och i Svenska skolan på lördagar. Hon har också kvällskurser i svenska för vuxna.

IMG_2696
Catrine Modig, SWEA San Francisco, är uppvuxen i Stockholm och har bott i Skövde och Hjo. Catrine bor numera i Monterey i Kalifornien och har en dotter som nu går i en amerikansk 7:e klass. Catrine är språkvetare med en fil. kand.-examen från Högskolan i Skövde med påbyggd magisterexamen från Karlstad universitet, I Sverige undervisade Catrine engelskan på Högskolan i Skövde. Därefter arbetade hon i Försvarsmakten mellan 1998 och 2012 med att utbilda officerare i militärengelska. Åren 2010-2012 hade Catrine ett utredningsuppdrag åt den svenska Försvarsmaktens högkvarter som omfattade språkutbildning inom Försvarsmakten och Försvarshögskolan. Hennes fokus där var på användbarheten av utbildningen, kvalitetssäkring och testning av språkfärdighetsnivåer. Idag driver Catrine sin egen verksamhet inom översättning och språktestning, och arbetar på sin Master i engelska/översättning vid Uppsala universitet.

Anna Centerman; Foto: Privat
Anna Centerman. SWEA Beijing, är vår representant från SWEA International. Anna ser till att styrelsen blir uppdaterad med vad som händer inom SWEA BUS http://swea.org/styrelsen/

11046571_10152859888507123_2674403095878305992_n
Carolina Stureborg, SWEA Global, är uppvuxen i Dalarna, utbildad inom teknisk fysik, KTH, och har bott i Stockholm, New York och Seattle. Har jobbat som IT-konsult sen 1996 och har nu ett eget företag CanvaSolutions. Har jobbat som konsult hos bolag som ATG, Stockholms läns landsting, H&M och nu senast åt Microsoft i Redmond. Har jobbat med lokalisering dvs anpassning av översättningar till programvaror. I BUS-gruppen är hon webbansvarig och stödjer gruppen i tekniska frågor.

Arbetsgruppen 2016
Content
Tidigare medlemmar som i stor utsträckning bidrog till projektet:
Monica Bravo Granström
10921630_10152691259192983_7730792366064626251_o
är från Umeå och bor sedan 2002 i södra Tyskland med sin spanske make. Parets två barn, Erik (född 2005) och Ingrid (född 2008), växer därför upp trespråkiga. Monica har en fil. mag. i spanska, samt en Master i översättning vid spanskt universitet. Hon undervisar i svenska på Hochschule Ravensburg/Weingarten och Universität Konstanz samt arbetar som projektkoordinator på lärarhögskolan PH Weingarten. Där undervisar hon även i flerspråkighet och doktorerar om läsförståelse i flerspråkiga miljöer. Monica har även en högskolexamen från Högskolan i Dalarna i svenska som andraspråk och är författare till boken “I love svenska” (Isaberg förlag, september 2013), som riktar sig till vuxna kring flerspråkiga utlandssvenska barn (www.monicabg.com).
Monica var med i BUS under åren 2012-2015. Hon var starkt bidragande till att bygga upp projektet och gav även webbinarier till svenska föräldrar runt om i världen. Hon skrev även artiklar till FORUM.
Lotta Olvegård
1378506_lotta_olveg--rd_w
kommer ursprungligen från Skara i Västergötland. Hon har tre barn som har växt upp flerspråkiga med engelska och svenska. Lotta är ämneslärare i svenska, engelska och svenska som andraspråk. 2014 doktorerade hon vid Institutionen för svenska språket på Göteborgs universitet med avhandlingen ”Herravälde. Är det bara killar eller?” om gymnasieelevers möten med lärobokstexter i historia. Lotta har sin bas i Ann Arbor i Michigan, USA, dit hon flyttade för första gången 1991 för att arbeta som svensk lektor på University of Michigan. Tidigare undervisade Lotta i svenska som andraspråk och i svenska för invandrare (sfi) på Komvux. Nu pendlar hon mellan USA och Sverige, där hon undervisar på Göteborgs universitet.
Lotta var med från starten 2012 till 2014. Hon bidrog framförallt till framtagandet av enkäten till kartläggningen.