Network Menu

Kartläggningen SWEA BUS

Barn i Seattle som leker transformers

Barn i Seattle som leker transformers

Just nu gör Swedish Women’s Educational Association (SWEA) en kartläggning av hur utlandssvenska familjer använder svenska. Studien har namnet Barn utomlands & svenska språket (SWEA BUS) och är kulmen av ett SWEA-projekt med samma namn som drivits sedan 2012.

Syftet är att undersöka hur man använder svenska i familjen, vad som hjälper och stjälper svenskan för barn samt hur svenskundervisning eventuellt påverkar barnens svenska.

Studien är just nu i gång. Enkäten kan hittas här: << SWEA BUS enkät 2017

Bland de som deltar, lottas följande priser ut:

  • En helgs gratis biluthyrning med AVIS i Sverige under sommaren 2017
  • Ett gratis webbpaket med företaget Svenska Distans (distansundervisning i svenska för barn)
  • E-böcker till ett värde av 500 SEK på företaget Bokus.com

 


Pilotstudien för kartläggningen SWEA BUS genomfördes under våren 2015. Se separat blogginlägg för mer information om denna.


Aktiv del av kartläggningen: 15 maj-30 juni 2017

Bearbetning av resultat: 1 juli-1 september

Publicering och presentation av resultat kommer att ske under hösten 2017.


För mer information om studien, v.g. kontakta SWEA BUS på bus(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org.